Tải về

Ứng dụng Android

Nếu thiết bị của bạn là hệ điều hành Android, vui lòng tải ứng dụng trên Play Store.

HonkiBasic

(Bao gồm Basic1 VI, basic2 VI và Basic1 ZH)

Kiraku JP - Vocabulary Game

Ứng dụng IOS

Nếu thiết bị của bạn là Iphone, xin vui lòng tải ứng dụng trên App Store.

HonkiBasic

(Bao gồm Basic1 VI, basic2 VI và Basic1 ZH)

Kiraku JP - Vocabulary Game

Hình ảnh

Một số ảnh chụp màn hình mẫu để bạn tham khảo

Hỗ trợ

Hướng dẫn để giúp bạn làm thế nào để điều hướng và sử dụng ứng dụng.

Cách cài đặt ứng dụng HonkiBasic.pdf Cách sử dụng ứng dụng HonkiBasic.pdf Cách sử dụng ứng dụng DailyTest app.pdf Cách sử dụng màn hình quản lý để quản lý học viên.pdf

Bước 1

Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Bước 2

Đăng nhập vào ứng dụng (đăng ký mới nếu bạn chưa có tài khoản).

Bước 3

Điều hướng trên menu bên trái để chọn chức năng bạn muốn sử dụng. Thông thường, trước khi bạn bắt đầu học, bạn cần tải xuống dữ liệu bài học trong trình đơn bài học.

Một số chức năng để bạn tham khảo:

Trình đơn

 • Bảng điều khiển: Xác nhận thời gian học tập trong quá khứ. Học theo kế hoạch.
 • Danh sách bài học: Chọn bài học. Các bài học tương ứng với sách giáo khoa Minna no Nihongo.
 • Hồ sơ: Đăng kí thông tin người sử dụng. Mã người dùng sẽ được sử dụng trong một dịch vụ khác.
 • Cài đặt: Người dùng có thể chọn ngôn ngữ. Chọn để hiển thị / ẩn lời giải thích bật lên này.
 • Giới thiệu: Thông tin về phiên bản, điều khoản dịch vụ.
 • Đăng xuất: Đăng xuất khỏi ứng dụng.

Hồ sơ

 • Tên đăng nhập: Tên tài khoản được hiển thị dưới dạng tên của người dùng trong ứng dụng.
 • Tên hiển thị: Tên hiển thị trong ứng dụng.
 • Mã người dùng: Mã này được sử dụng trong một dịch vụ khác và quản lí dữ liệu.
 • Email: Địa chỉ Email đã được đăng kí.

Cách học mỗi bài học:

 • 1. Trong phần Word và Sentence ở mức cơ bản, người dùng sẽ học các từ vựng cơ bản và các câu cơ bản.
 • 2. Trong phần Word và Sentence cấp độ nâng cao, người dùng sẽ học các từ vựng và câu thường sử dựng trong cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc của Nhật Bản.
 • 3. Khi hoàn thành học từ và câu ở cấp cơ bản, người dùng có thể luyện tập nhanh chóng trong phần Trial.

Cách sử dụng Flashcard của Word

 • Mặt trước của thẻ flash là ở dạng Nhật Bản, mặt sau là dưới dạng tiếng Việt. Hơn nữa, người dùng có thể xác nhận bằng âm thanh.
 • Tất cả: Kiểm tra tất cả các từ vựng từ đầu đến cuối.
 • Ghi chú: Đối với từ đã ghi nhớ, lật sang trái; lật sang bên phải đối với những người không bị đánh bại, hoặc những từ mà người dùng muốn kiểm tra lại.
 • Khi gõ một từ, người dùng có thể xem flashcard giải thích của từ đó.

Làm thế nào để học một phần thực hành

 • 1. Nhìn vào tiếng Nhật để thực hành trả lời theo ý nghĩa tiếng Việt.
 • 2. Nhìn vào tiếng Việt để thực hành trả lời bằng tiếng Nhật.
 • 3. Nghe tiếng Nhật để thực hành trả lời bằng tiếng Nhật.
 • 4. Nghe tiếng Nhật để thực hành trả lời theo nghĩa Việt Nam.

Ngữ pháp

 • Điều này có chức năng giải thích các cấu trúc ngữ pháp học trong đơn vị.
 • Chạm vào mục để xác nhận giải thích chi tiết.

Thử nghiệm

 • Thực hành trả lời nhanh 70 câu hỏi; trong phần từ và phần của cấp cơ bản, có 3 lựa chọn cho mỗi câu hỏi.
 • Cố gắng chọn một số lượng lớn các câu trả lời đúng trong thời gian ngắn nhất để có được điểm số cao.

Xếp hạng

 • Xếp hạng ngày và xếp hạng Tuần của Phần Thử nghiệm.
 • Hãy nỗ lực để đạt được Xếp hạng cao nhất với điểm số được tính dựa trên câu trả lời đúng và thời gian trả lời.

Cài đặt

 • Ngôn ngữ: Vui lòng chọn ngôn ngữ để giải thích ứng dụng.
 • Trợ giúp: Vui lòng chọn để hiển thị / giấu giải thích pop-up trong mỗi trang.

Liên hệ

 • Toà nhà 5F APTEK, 66A Lê Đình Lý, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam (Địa chỉ dùng tại Việt Nam)